Politiken har bragt min kronik

Jeg har skrevet en kronik i dagbladet Politiken, der opfordrer til øget samarbejde mellem psykologer og åndedrætsterapeuter.

Til jer der ikke har et Politiken log-in, kan du her læse min kronik. Godt nok med vores egen ‘gamle’ overskrift. Den nye gode overskrift har POLITIKEN nemlig fundet på.

God fornøjelse.  Husk endelig: Jeg lytter, hører og kommenterer altid gerne på spørgsmål og tanker!

Her kan du læse kronikken i Politiken online (hvis du har et abonnement).

Måske vil du også lytte til min personlige videohilsen og budskab om åndedrættet og vores mentale sundhed lige her.

Læs med på hele kronikken herunder.

Træk lige vejret, det koster ikke noget

Eksperter er enige om, at unges stadigt stigende mistrivsel har mange årsager, men måske er én årsag meget større end de andre tilsammen. Hvad hvis løsningen for unge er åndedrættet? Den glemte kunst at trække vejret, synke ind i sig selv og mærke kroppen. Det er gratis og ganske enkelt at lære.

Med udgangspunkt i debatten om særligt de unge 16-24-åriges mistrivsel, anskueligøres i denne kronik det menneskelige åndedræts evne til at kunne helbrede både krop og psyke. Med den viden in mente, er det værd at diskutere vores samfunds nutidige evne til at ændre på etablerede mønstre. I lyset af de sidste mange års forværring af unges trivsel, skulle politikere og Sundhedsstyrelsen for længst have undersøgt, om psykologsamtaler kan stå alene som den foretrukne indsats som hele PPR-systemet tilbyder den enkelte unge. Begrebet ’Missing Link’ står skrevet med neonrødt ud over hele tematikken mistrivsel. Med 20 års erfaring som fysioterapeut med speciale i åndedrætsarbejde er det denne kronikørs mening er, at åndedrætslære skal opprioriteres og inddrages på lige fod med de kognitive og primært samtalebaserede psykologiske erkendelsesstrategier. Åndedrættet og dermed kroppen er det anker, som alle og den enkelte unge har brug for, til at kunne navigere i et hav af følelser og udfordringer i en travl, digital hverdag.

Ifølge en undersøgelse fra Google udsættes vi dagligt for et sted mellem 4-10.000 visuelle budskaber om dagen. Når vores nervesystemet kommer i ubalance, så går vi ind i en tilstand af at ”være på flugt”, selvom vi ikke reelt er det. Det kalder vi det sympatiske nervesystem, som er en alarmtilstand. Den tilstand er vi designet til kun at være kortvarigt i, da vi i denne tilstand fungerer meget ringe over længere tid. Hvis hver dag indeholder så mange stimuli, at der skabes en ubalance i nervesystemet, så kan vi reelt ikke overskue hverken vores dag eller vores viden, tanker og bevidsthed (altså vores kognitive redskaber). Denne ønskede balance i vores nervesystem kan vi ikke tage for givet. Alt kommer med en pris. Vores nervesystem skal i høj grad vedligeholdes, og det er dét, vi bruger det gode åndedræt til. Når vi trækker vejret med maven (diaphragma), hvor maven bliver stor, når vi trækker vejret ind, og bliver flad når vi ånder ud, så aktiverer vi vagusnerven og det parasympatiske nervesystem. Det er altså via åndedrættet, at vores ro-tilstand opnås, hjerterytmen sænkes og eksempelvis fordøjelsen fungerer igen. Det er gennem åndedrættet, at mange genveje til trivsel og balance findes.

I årevis husker jeg at have set tegn i både sol, måne og stjerner på, at mental trivsel er udfordret i det moderne vestlige samfund. Da ’Den Nationale Sundhedsprofil’ udkommer i 2018 viste Sundhedsstyrelsens tal, at det stod særlig galt til med trivslen blandt unge. Da ’Den Nationale Sundhedsprofil’ så udkom igen marts 2022, stod det endnu mere galt til med den mentale sundhed hos unge. Mænd og kvinder i alderen 16-24 år har den dårligste mentale sundhed. Hos mændene melder 21%, at de direkte mistrives, og hos kvinder er det hele 34%. Fire måneder senere, i juli 2022, udgav Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet undersøgelsen ’Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering’. 2.000 unge i alderen 16-25 år var blevet interviewet, og 44 % af dem var ramt af en grad af mistrivsel. Center for Ungdomsforskning meldte også ud, at deres forskning viste, at årsagerne til mange unges mistrivsel ikke skal findes hos de unge selv, men udspringer af rammerne for ungdomslivet.

Da jeg læste det, tænkte jeg: ’Ja, ja, endnu en gang er effekten af sociologernes forskning, at der er brug for psykologer, og så bevilliger politikere penge til, at endnu flere kan diagnosticeres med bogstaver, og en stigmatisering træder i kraft. Undervejs udfyldes der spørgeskemaer i det kommunale PPR system, inden oftest eller i nogle kommuner udelukkende psykologsamtaler igangsættes.

Da Mette Frederiksen så, midt under regeringsforhandlinger på Marienborg og overfor alle partiernes formænd, inviterede en psykolog, en sociolog og to bogligt orienterede personer, nemlig en forfatter og højskoleforstander, var der ingen vej tilbage for mig. Endnu engang skulle eksperter, der ikke primært repræsenterede erfaring og viden om kropslig forankring og åndedrættets sammenhæng med nervesystemet, give anbefalinger om unges mistrivsel. Også i Debatten på DR 2, så jeg alskens indkaldte eksperter som forskere, psykologer, præster og politikere, der alle talte ud fra hjernen. Ingen med ekspertise i kropslig forankring var til stede. Jeg kunne nu gøre, som jeg plejer, passe mig selv eller også sige højt: ”Han har jo ikke noget tøj på”. Det vil fortsætte ned ad bakke, hvis ikke vi får hjulpet de unge med at være til stede i kroppen, som er basen for, at vi har balance i vores mentale helbred.

I Asien har man i yogaen anerkendt åndedrættet som et proaktivt værktøj til sundhed i 4000-5000 år. I vores vestlige diagnose- og reparationsorienterede kultur har vi anset vores åndedræt som benzin til kroppen, som var det en simpel bilmotor. Heldigvis er der de seneste år kommet en helt ny og styrket forskningsindsats, der viser, at åndedrættet er meget mere end blot benzin til vores krop. Det hele tog fart, da Nobelprisen i 2019 gik til forskerne Semenza, Ratcliffe og Kaelin, som opdagede, hvordan celler fornemmer og tilpasser sig skiftende ilttilgængelighed. Den grundlæggende betydning af ilt har været forstået i århundreder, og at celler tilpasser sig ændringer i iltniveauer har man kendt til siden 1931, hvor Otto Warburg modtog Nobelprisen for sin forskning omkring celler og ilt. I 90 år, blandt vestens toneangivende lægelige og psykologiske autoriteter, har der så nærmest været radiostilhed, når det handlede om opmærksomhed på åndedrættets vigtighed for krop og psyke.

Og så er vi tilbage til billedet af en bil. Lige pludselig blev det centrale i åndedrættet ikke bare at trække vejret, men en delikat sammenhæng mellem iltoptagelsen og den kuldioxid, vi udånder. Siden da er der igangsat store og afgørende studier. Eksempelvis er det førende og mest ansete universitet med fokus på åndedræt, californiske Stanford University netop kommet med et nyt åndedrætsstudie, der viser at mennesker dagligt med fem minutters åndedrætsøvelser kan sænke stressniveauet og forbedre humøret. Selve den daglige øvelse, der kan afhjælpe nervøsitet og angst sker bl.a. ved at arbejde med udåndingerne, hvor der skabes en balance mellem ilt og kuldioxid. Hvormed vi iltoptager bedre og gør at vi nemmere lander i vores ro-tilstand. Dette studie alene burde være inspiration nok til, at politikerne og sundhedsstyrelsen bruger deres sunde fornuft og søger veje til, at opprioritere åndedrættet i vores samfunds arbejde mod stress og mental mistrivsel. Og så sent som i november lød det i en pressemeddelelse fra forskere på Århus Universitet således: ”Vores studie tyder på, at hjerne og vejrtrækning er tæt forbundne på en måde, som rækker langt ud over bare ren overlevelse, nemlig ved også at have indflydelse på vores følelser, vores fokus, og hvordan vi kan forholde os til verden omkring os. Vores model antyder, at der i hjernen er en fælles mekanisme, som knytter vejrtrækningsrytmen med netop følelser og fokus”. En konklusion, der i høj grad bekræfter åndedrættets mange funktioner.

En af de helt store og afgørende nye indspil i debatten om åndedrættets virkning, kommer fra den amerikanske videnskabsjournalist James Nestor, hvis bestseller-bog BREATH fra 2020 er oversat til 30 sprog. James Nestor gennemgår på let fattelig vis det menneskelige åndedræts historie. Han påpeger, at evolution ikke bæres af udvikling, men af tilpasning. Hans helt store pointe og påstand i bogen er, at vi ved vores manglende evne til at trække vejret korrekt selv er skyld i mange af de nye meget udbredte sygdomme som f.eks. allergier, ADHD og sågar også hjertesygdomme.

James Nestor påpeger, at det moderne menneske i høj grad bruger munden som luftvej. Dette er vi ikke designet til, og det skaber store problemer. Han påviser herved også på baggrund af studier af ældre kranier, at vi har ændret kranieform set i evolutionsperspektiv. Vi formes altså efter hyppigere og hyppigere mundånding. Det skaber en lang række af udfordringer både strukturelt anatomisk set og i forhold til evnen til at ilte os selv. Mundudånding er desuden også specielt stimulerende for den del af nervesystemet, der igangsætter de stressende følelser, der står for alarm, kamp og flugt. Resultatet af evolutionen og de mange tiltagende stimuli gør, at munden helt automatisk er blevet den foretrukne luftvej. Dette medfører ubalance og giver god grund til at efterforske åndedrættets sammenhæng med mange af de nye diagnoser, som opleves i vestlige samfund.

For mig er James Nestors vigtigste bidrag dog, at han har genfundet det seneste godt 50 års forskning, der berører åndedrættets funktion og virkning. 220 studier er på de sidste 50 sider i bogen gengivet i korte referater, og han har hermed simpelthen givet en gave til alle de nye forskere. De kan nu gennemgå og udbygge forskning som qua manglende opmærksomhed, eller skulle jeg sige manglende økonomiske interesser, ikke er blevet vist i de rette tidskrifter. De var derfor nærmest forsvundet, inden James Nestor skrev BREATH.

Hvad nu hvis det samfundsprioriterede syn på åndedrættet har været lige så himmelråbende naivt, som da politikerne i mange, mange år undlod at tvinge bilindustrien til at fremskynde udbredelsen af elbilen. Eller som politikere, der i årtier ikke troede på klimaforskerne. Da vi i 1970 indførte obligatorisk seksualundervisning, så var det de ændrede seksualvaner i samfundet, vi ville tage højde for. Hvad nu hvis vi i en mere individuel, præstationsorienteret, kompleks og digital tid indførte åndedrætsundervisning, som et middel til at genoprette balancen i vores nervesystem?

Måske regeringens nye kommission for det gode børne- og ungdomsliv ikke bare indeholdte anbefalinger, men reelt udviklede et storstilet, helhedsorienteret åndedrætseksperiment. Et eksperiment, der ikke bare skulle hjælpe og inspirere unge danskere, men reelt også kunne vise vejen for hele den vestlige verdens unge, som jo oplever lignende og stigende mistrivsel. Måske eksperimentet også kunne tjene som et slags forstudie af, om vi i Danmark skal have åndedrættet som et fag på skolebænken. Med Sundhedsstyrelsen i spidsen kunne vi samle de unge, forskere, psykologer, psykiatere og åndedrætsterapeuter i en indsats mod mistrivsel, der både rummede kognitiv og kropslig forankring. Som Noemi Katznelson, professor og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, sagde til journalister efter mødet midt under regeringsforhandlingerne på Marienborg: ”Det her er på samme måde som med klimakrisen – mistrivsel er et vildt problem uden lette løsninger. Og derfor giver det rigtig god mening at samle, som statsministeren har gjort her. For det er ikke nemt at finde svar”. Til Noemi Katznelson og andre veletablerede autoriteter er mit udtrykte håb, at I blandt andre vil samarbejde med os, som professionelt arbejder med åndedrættet. Måske vi tilmed ligefrem skal bede TV 2 eller DR at filme eksperimentet, så de unge selv tager ejerskab og udbreder budskabet. Et budskab om at de unge i fælleskab netop kan oparbejde evnerne til at mestre åndedrættet og dermed kan hjælpe hinanden med at passe på sig selv.

Det kunne jo også være, at vi rigtigt voksne kunne lære noget af at se med på et sådant ovenstående eksperiment. I befolkningen som helhed er der nemlig 17%, der har et dårligt mentalt helbred, hvilket er 7% mere end i 2010, hvor den nationale sundhedsprofil blev udgivet første gang. Det kunne jo være, at vi som forældregeneration også skulle lære at tage vores ansvar som rollemodeller alvorligt. Så kunne vi jo vise, at der er andre muligheder end at leve livet med skærme en masse og stress som nærmest en selvfølge. Jeg foreslår at trække vejret. Det virker, og det koster ikke noget.

Kommentarer

 • Love it. Vigtigt opråb. Du ved jeg er helt enig og støtter denne sag. Tilbage i 2005-10 prøvede jeg ihærdigt at få et nyt fag ind i skolen som jeg kaldte menneskekundskab. Her arbejde vi med klatring, kost, det at være menneske og ja selvfølgelig, fundamentet for det hele, åndedrættet. Projektet døde som så mange andre, da der ingen opbakning var.
  Så flere opråb. Mere krop. Træk vejret.

  Godt råbt Lotte.

  • TAK Esben, vi skal nemlig være mange, der sender budskabet ud, så ringene i vandet kan spredes endnu mere… og vi kan håbe på, at kunne vække nogle, der er lidt højere oppe i hierarkierne. Det kræver nemlig, at vi står sammen, ikke gemmer os, men tør råbe op. Jeg ønsker, at flere følger med 🙏🏻

 • Malene Nygaard

  Amen! Tak Lotte.

 • Mona Møldrup

  Dejligt at høre at åndedrættet har en betydelig helbrednings pointe, for de mange unge menneskers mistrivsel, håber det må blive taget alvorligt og evt. kunne videre bringes på skolebænken, så alle må få en sund indstilling på livet. Mvh. Mona Møldrup

 • Tak Lotte.
  God artikel.❤️

 • Du er jo vor danske ekspert indenfor træning med vort åndedræt. Følger dine øvelser på Youtube, hvor du i samarbejde med Lungeforeningen hjælper os alle.
  Håber at du bliver taget med på råd næste gang, de såkaldt kloge hoveder forsøger at etablere en løsning på den enorme mistrivsel, vi har i vort land. Du har en gratis løsning for hver enkel.

 • Heidi Jørgensen

  Tak for den Lotte! Bare tak! Som tidligere forsker i børn og unges digitale liv og som tidligere kursist hos dig, har jeg lavet koblingen til deres forringede trivsel for længe siden. Jeg så først sammenhængen i forbindelse med dårlig søvn blandt børn og unge. Jeg har derfor nørdet søvn, hvis tilstand mimer nervesystemets (tankers, følelsers og åndedrættets) tilstand. Det bliver en rigtig ond cirkel, når man ikke får tanket op mentalt og følelsesmæssigt gennem dyb søvn og REM-søvn. Så JA JA og atter Ja! Åndedrættet og mindre skærmbrug (især sociale platforme) er en stor del af svaret, når det overstimulerede nervesystem skal i balance – både hos børn og hos voksne. Et lille pip fra Heidi (søvnvejleder).

 • Helle Aaskov Kubsch

  Kære Lotte
  Jeg kunne ikke være mere enig. TAK for denne artikel. Jeg håber virkelig at budskabet bliver hørt. Jeg arbejder selv aktivt med åndedrættet i alt jeg laver som terapeut og underviser – uagtet årsagen til ubalancen. Og åndedrætsøvelser er ALTID hjælpsomme – selv de som har det sværest formår at integrere åndedrættet, da de mærker det før en kæmpe forskel.
  Må jeg bruge artiklen og linke til den?

 • Nemlig jeg mærkede det selv tydeligt når jeg lage mig til at sove holdt dynen op foran min mund det var så behageligt men holdt jo ikke nu bruger jeg tape og en relaxator

 • Pia Jørgensen

  Så enig.. Vil dog også lige nævne en praksis med Isbad kombineret med sauna hvor åndedrættet i den grad også bliver udfordret, faciliterer det i eget regi hvor alle aldersgrupper er repræsenteret.. også de helt unge, hvor jeg oplever efter bare en session hvor de bliver guidet fra start til slut en total forandring, en forandring som afføder taknemmelighed for igen at kunne mærke sig selv
  En forandring der gør, de går hjem og fortsætter de gode vejrtrækninger under den kolde bruser som de fleste også har daglig adgang til
  Så ja tak til alle metoder der giver både det visuelle og mentale blik størst mulig panorama view

 • Anders B. Berthelsen

  Så fik jeg også læst med. Det er så fine indspark og oversete vinkler på debatten, som du kommer med og som jeg selv vil tage med videre – håber det sår nogle frø de rigtige steder 😊

 • Christa Hyrup

  Kære Lotte ❤️

  Jeg bliver meget inspireret til at gøre mere når jeg læser din artikel. Tusind tak.

  Jeg kan dog lige nævne at jeg har haft dialog med AOF Rødovre, Hvidovre, Brøndby og Storkøbenhavn (mange kommuner er samlet her) om at have åndedrætshold, foredrag og workshops hos dem. Det er først muligt at blive optaget på efterårsprogrammet, men de er alle meget positivt stemt for det.

  Så jeg arbejder for dagen.

  Jeg har listet forskellige målgrupper og ærgrer mig nu lidt over ikke eksplicit at have nævnt unge, men der retter jeg op på, når de kontakter mig i april/maj for nærmere detaljer.

  Du skaber ringe i vandet – og takker være dig, gør jeg også.

  Kh Christa,
  Åndedrætsterapeut (uddannet hos Lotte)

 • Finn Egil Tønnessen

  Hei. Takk for tankevekkende kronikk i Politikken – håper den når mange lesere! Jeg har doktorgrad i medisinsk og biologisk psykologi og har savnet mer opplysning om `the missing link` som du har særlig forutsetning for å behandle. Den kognitive psykologi har rådet grunden for lenge og fått mange til å glemme at sjel og legeme utgjør en enhet og helhet. Åndedrettet er ikke den eneste forbindelsen mellom sjel og legeme, men faktisk tror jeg at vi via åndedrettsøvelser ofte kan få raskere, billigere og mer konkrete resultater enn langvarig samtaleterapi hos psykologer (- med lange ventelister-). PS: Kan du oppgi referansen til studien som nylig ble gjennomført ved Stanford University? På forhånd takk!

  • Kære Finn, først et stort tak for at kommentere og følge med :) Jeg ved, at I er mange psykologer derude, som forstår dette. Og det er tiden til samarbejde, så vi kan hjælpe flere i mål. Sammen er vores redskaber virkelig virkningsfulde. Studiet kan du se omtalt her, hvor der er link til oprindelig kilde. Igen, tak! :)

 • Karen Sørensen

  Kære Lotte! Tusind tak for et meget, meget vigtigt bidrag til drøftelser og refleksioner om hvordan vi sammen kan vende udviklingen.
  Tak for så klart at åbne for krop, vejrtrækning og sansninger.
  Mange hilsener
  Karen Sørensen

 • Det haster i en efterhånden al for travl verden.
  Et fag i skolen vil gøre underværker.

 • Malou Mogensen

  Hej Lotte – jeg fik et spørgsmål fra et familiemedlem , som jeg sender videre.
  Man trækker vejret ind og puster ud og trækker ind igen ………
  trækker man ikke de affaldsstoffer, som man lige har pustet ud, ind igen? eller når de at opløses inden man trækker vejret ind igen?? Vil du være rar at forklare.
  mvh MM

  • Hej Malou, jeg er lidt usikker på om jeg helt forstår spørgsmålet… Men jo det vi vel i en vis grad, men vi ånder ilt ind som det primære, hvilket vi udnytter, hvis CO2 niveauet har rette balance ift O2.

 • Helle Rasksen

  Hej Lotte
  Klog kronik,burde være busreklame i stedet for kunstige bryster.
  Det er en forældreopgave at få lukket munden på deres børn og unge,men det er et monsterproblem at vi er kommet så langt væk fra os selv,vi kan ikke mærke hvad der føles godt eller rigtigt,vi kan ikke genkende tilstanden af velvære.
  Den allerstørste synder er de alt ødelæggende sociale medier som er direkte undergravende for sund spontanitet og udvikling af selvværd.Og man bliver ved gud ikke vidende af at stene på en skærm.Vi må og skal lære at ansvaret er og bliver vores eget.Vi skal bare forstå det ansvar og GIDE.

 • Carina Smedegaard Bang

  Tak for en fantastisk kronik. Det er så vigtigt og som du skriver lige til og gratis.
  Jeg er lærer og jeg går i gang i morgen.

 • Kære Lotte
  Du får lige en hurtig kommentar fra mig, jeg har kun skimmet din kronik, så måske er der ting, meninger jeg har overset.

  Jeg er en stor fan af åndedrættet og åndedrætstræning.
  Jeg synes dog, at din kronik rammer skævt og ensidigt. Godt nok på en ny måde, men stadig ensidigt.

  I ca. tredje afsnit i din kronik skriver du selv: “Center for Ungdomsforskning meldte også ud, at deres forskning viste, at årsagerne til mange unges mistrivsel ikke skal findes hos de unge selv, men udspringer af rammerne for ungdomslivet.”

  Det er altså “rammerne for ungdomslivet” der er kilden til problemerne. Så synes jeg det er at skyde forbi målet, at de unge selv, eller andre mennesker individuelt iøvrigt skal løse problemet.

  En anden ting ved hvor jeg synes din kronik rammer lidt ved siden af er at du alene har fokus på åndedrætstræning som komplementær indsats til det allerede eksisterende. Åndedrætstræning er fantastisk – jeg har selv stor gavn af det – der er dog mange andre helt fantastiske krop, psyke og sjæl terapier der også kan hjælpe unge og ældre rigtig meget.
  Så jeg synes dels, at vi som fælles samfund skal se at få ændret på rammerne – for de unge og alle os andre – og for vores klode, og dels at vi skal inddrage flere forskellige krop, psyke og sjæl terapier når vi søger at udbrede kendskabet til hvad der kan mindske den stress vi vist alle sammen er ved at få for meget af.
  Kærlig hilsen Syss

  • Kære Syss, intet er sort/hvid, der er altid 2 sider af en sag. Jeg er helt enig i, som jeg netop skriver, at rammerne for undgomslivet er betydningsfulde. Men de unge og dem som hjælper dem skal lære, at vi faktisk selv er med til at sætte disse rammer – eller i høj grad at agere i dem. Det er ikke let, og slet ikke når vi og mange unge går rundt og er mere eller mindre “bedøvede”, som jeg også skriver om.

   For mig er der dog ingen tvivl om, at det først er når vi peger fingeren indad, at der er mulighed for udvikling. Der sker først en forandring, når vi selv tager action og gør noget anderledes. Men netop her er kerneudfordringen, nemlig at kunne lykkes… Vi skal væk fra hovedet og ned i kroppen! Det er muligheden for at være i stand til at mærke os selv, overhovedet vide hvad der foregår, erkende at fingeren kan peges indad og vi kan gøre noget andet. Faktisk at vi kan hhjælpe os selv med at få det bedre!

   Åndedrætttet er vejen til nervesystemet og kroppen. Sådan kan vi tage første skridt imod forståelsen af at vi selv skal gøre noget andet, end hvad vi plejer at gøre. Her er forbindelsen til krop og åndedræt essentielt, i mine øjne nødvendigt for overhovedet at lykkes. Væk fra hovedet og ned i kroppen.

   Måske skulle du læse hele kronikken :) Tak for dialog :)

 • Kære Lotte. Som du skriver, håber jeg også at man vil starte i undervisningssektoren, så der kunne ske en ændring af tingenes tilstand, for noget der er så enkelt og dog så svært. Man kunne eksempelvis starte i de tidlige klasser i i folkeskolen med undervisning i vejrtrækning, med opfølgning i de kommende klasser, og hvor mobiltelefonen ER SLUKKET.
  PS. kunne være interessant at lave forskning ang. hvad der sker når mennesker er på de sociale medier mht respirationen
  Tak for dit store arbejde om et vigtigt emne.
  Kærlig hilsen René

 • Opmærksomhed på åndedrættet er ren magi Kineserne har vidst det og brugt det i årtusinder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *