Åndedrættet og Interoception

I dette indlæg kan jeg tænke mig at sætte fokus på noget dybt essentielt ift vores åndedrætsfunktion, nemlig den inde sansning, vi har for hvert eneste gode åndedrag – og som vi går glip af, hvis åndedrættet ikke fungerer optimalt; 3-dimensionelt, rytmisk og roligt.

Vores vejrtrækning handler ikke kun om at skaffe ilt til alle kroppens celler 24/7, hele livet. Nej det er i høj grad også åndedrættets opgave at sikre den indre sansning omkring vitale områder som hjerte, organer, lunger, led, muskler og bindevæv. Den sansning vi kan kalde det fine ord interoception.

Interoception fortæller os om vores indre fysiske tilstand. Man kalder det også for den syvende sans. Det er bevidstheden om vores egen indre kropsfornemmelse – fornemmelsen af kroppens egne indre signaler. Det er et vigtigt område at kende til, når det handler om at forstå samspillet mellem psykiske processer og kroppens reaktioner eller sygdomme; det der kaldes psykosomatiske problematikker og sygdomme.

Det er ret simpelt, vi skal have en velfungerende og vågen interoception (indre kropsbevidsthed), for at være i stand til at forholde os til kroppens signaler og forbinde dem med meningen, koblet til følelsen som opstår. Interoception er basen for at være i stand til virkelig at være opmærksomme og identificere præcis, hvilke følelser vi oplever. På samme måde essentielt  ift at registrere og tolke de fysiske signaler.

Det er meget let at mistolke kroppens signaler. De kan fx fejlagtigt tolkes som farlige, hvilket du i dit nervesystem og din adfærd vil handle efter. Men hvis det nu slet ikke er farligt,  men bare en kærlig hilsen til dig, om at der er noget, du skal tage dig af… ja så kan du komme på helt galt spor. Det er her, at mange vil opleve en adfærd som fx angst, vrede eller anden destruktiv adfærd kan indtræde.

Derfor, en klar interoception, altså tydelige beskeder fra kroppens indre nødvendigt og fundamentalt, for at kunne navigere samt tolke de signaler og følelsestilstande vi kommer i. Bliver den syvende sans forstyrret, ser det ud til at hænge sammen med en række forskellige psykosomatiske problematikker som for eksempel angst og depression.

Overordnet kan vi kalde den syvende sans for kropsbevidsthed. Jo bedre kropsbevidsthed og fornemmelse for din krops signaler du har, jo bedre fungerer kroppen, herunder hjernen og nervesystemet – fysisk såvel som psykisk.

Veludviklet kropsbevidsthed er en super vigtig base for nervesystemet og din adfærd
Har du en god kropsbevidsthed, vil du få klare signaler om, hvordan du har det. Du vil få klare signaler om, hvordan din krops tilstand er, og hvad du har behov for eller ikke behov for. Du ved, hvad der sker med og i kroppen.

Har du en forstyrret eller uklar kropsbevidsthed, får du upræcise eller utydelige beskeder om din krops signaler og behov. Har du således et område med smerter, kan signalerne fra det område være uklare. Er det en reel smerte? Er det noget andet? Hvad er der egentlig på spil? Det er uhensigtsmæssigt i forhold til at kunne arbejde med smerten eller problemet. Når det er sagt, kan en helt reel smerte sagtens sanses fuldkommen uforstyrret, som den er.

Kroppe med ikke så velfungerende kropsbevidsthed vil ofte være forvirrede, uklare omkring behov, men også ofte overstimulerede, så kæmp-eller-flygt-systemet (sympatikus) dominerer – signalerne er ikke præcise og kan være enten dæmpede eller forhøjede i forhold til virkeligheden. Begge situationer skaber en ubalance og tolkning af stress i hjernen.

Interoception fra åndedrættet 24/7 hele livet!
Når alt er sagt, så står vores åndedræt for levering af, eller arbejder som pumpen for den indre sansning. Hvor vi for hvert eneste gode åndedrag, når det fungerer optimalt; 3-dimensionelt, rytmisk og roligt – får den base til interoceptionen samt kropsbevidstheden, som vi er dybt afhængige af.

Lyt med i videoen herunder, hvor jeg på min egen måde fortæller om 3D åndedrættet 💜

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *