Pilates og det naturlige åndedræt

Lotte Paarup:

Jeg har nu arbejdet med Pilates i en lang årrække. Startede helt traditionelt, som Pilates udføres de fleste steder i Danmark og ude i verden.

I dag har jeg bevæget mig i en retning med min Pilates træning, hvor øvelserne og måden at arbejde med disse på tager langt mere hensyn til den naturlige og funktionelle krop, end hvor jeg startede.

Jeg er meget taknemmelig for at have haft mulighed for at udvikle mig, da det har gjort en kæmpe forskel for mit arbejde med Pilates og effekten heraf.

Den største forskel på det jeg gør, er at jeg arbejder med det naturlige åndedræt, frem for den traditionelle Pilates vejrtrækning. Dertil kommer måden jeg arbejder med bevægelse og opspænding af muskulaturen, hvor jeg fokuserer på bevægelsen, knoglebevægelserne og åndedrættet, da dette tilsammen guider en naturlig opspænding af den rette muskulatur, koblet til en given bevægelse/øvelse.

Det naturlige åndedræt
Det naturlige åndedræt tillader kroppen at bevæge sig naturlig og reflektorisk, uden en bevidst opspænding af fx bækkenbund og mavemuskler i alle øvelser. Målet med Pilates træning (al træning) er, at kroppen fungerer bedre efterfølgende. Det betyder dels at den er stærkere, mere stabil og mere smidig, men i høj grad også, at den fungerer bedre fra nervesystemet, altså reflektorisk. Her spiller det naturlige åndedræt en stor rolle.

Det naturlige åndedræt kan fx også guide og stimulere afspænding i en muskel – opspænding i en muskel – en specifik bevægelse – mobilitet og stabilitet. Og det det naturlige åndedræt er den bedste reflektoriske og sansemæssige (proprioceptoriske) stimulering for opspænding af bækkenbunden og mavemusklerne – både graden og timingen af dette. Det resulterer i en langt større funktionel effekt af træningen, da det er sådan, at kroppen fungerer i hverdagen.

I modsætning til den mere traditionelle Pilates arbejder jeg heller ikke med et fastlagt system for, hvornår der åndes ind og ud i en øvelse. Det afhænger 100%af formålet med øvelsen og hvad den skal stimulere. For at kunne jonglere med dette, kræver det en dybere forståelse for anvendelsen af åndedrættet ift. bevægelse.

Klassisk Pilates vejrtrækning
Den klassiske Pilates vejrtrækning udføres med fokus på den såkaldte laterale vejrtrækning, hvor ribbenene bevæger sig mod siderne. Ofte er denne vejrtrækning koblet med udånding via en spidset mund med modstand og lidt fløjtende lyd. Vejrtrækningen er så koblet med en bevidst opspænding af bækkenbund og dyb mavemuskulatur. Dette er kort sagt kernen i meget Pilates træning. Om det præcis var det, grundlæggeren Joseph Pilates gjorde/ønskede, det kan vi ikke vide med sikkerhed – men han var i hvert fald meget obs på vejrtrækning, holdning og mavemuskler.

Citat fra Joseph Pilates´ bogudgivelse ”Return to Life Through Contrology”:
Squeeze every atom of air from your lungs until they are almost as free of air as is a vacuum.

Problemerne ved den klassiske Pilates vejrtrækning er mange. Fx blokerer den for kroppens naturlige reflektoriske arbejde – skaber spændinger og specielt i muskulatur, som blokerer for god bevægelse – nedsætter cirkulationen i den nedre kropsstamme (core) og dermed styrke og stabilitet i området. Med den klassiske Pilates vejrtækning går kroppen ganske enkelt glip af de mange fordele, der ligger i det naturlige åndedræt.

Kan fastholde eller forværre en persons uhensigtsmæssige åndedræt
Med den viden jeg har i dag, kan jeg se, at den klassiske Pilates vejrtrækning ofte kan fastholde eller forværre en persons uhensigtsmæssige åndedræt. I tilfælde ligefrem skabe et såkaldt paradoksalt (omvendt) åndedræt. Dette er jo ikke noget, som en Pilates instruktør ønsker, og det er ganske enkelt manglende viden om åndedrættet og dets indvirkning på kroppen og bevægelser, der er årsag til, at dette sker. Som Pilates instruktør underviser du jo ud fra den viden du har, og det er ikke nogen garanti for, at du er i stand til at forklare hvorfor du gør, det du gør til bunds. Sådan er virkeligheden, og sådan har det også været for mig selv i forhold til Pilates og brug af åndedrættet.

Derfor opfordrer jeg alle instruktører, fysioterapeuter og andre der underviser i Pilates, at tilegne sig en større viden på et så vigtigt emne indenfor Pilates som åndedrættet. Det kan gøre så en enorm positiv forskel for kroppen, hvis åndedrættet bruges hensigtsmæssigt – og desværre lige så stor en negativ forskel, hvis det bruges uhensigtsmæssigt. Jeg har selv gjort og set begge dele igennem årene.

At komme frem til at arbejde på den måde, som jeg gør i dag, har været en lang proces. Jeg føler mig meget sikker og defineret, i forhold til hvad jeg gør, og hvad der virker. Men jeg er naturligvis stadig meget ydmyg, og er altid åben overfor nye og mere hensigtsmæssige vinkler. Jeg er stadig i gang med efteruddannelse, der forhåbentlig graver endnu dybere i en større forståelse af åndedrættet og bevægelse.

At udvikle sig skaber altid forvirring og frustration, men tør du ikke det, udvikler du dig aldrig!

Du kan lære meget mere om åndedrættet i mine bøger og dvd om åndedrættet:

Jeg tilbyder også forskellige kurser i Pilates og åndedrættet.

Mine Pilates uddannelser i Matwork og Reformer arbejder naturligvis med det naturlige åndedræt.

OG, på disse to dvd arbejder du med netop med det naturlige åndedræt, som beskrevet i dette indlæg.

Mange hilsener Lotte Paarup

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *