Introduktion til meditation

Meditation og mindfulness var i mange år omgivet af megen mystik og mange fandt, at det kun var noget, der egnede sig til de meget alternative. Idag ved man fra utallige undersøgelser, at meditation virker og at det blot er en meget virksom vej til dyb afspænding.

Det væsentligste i meditation er vedholdenhed og regelmæssighed. Man er altså nødt til at sætte tid af til at meditere. Man skal overveje, hvordan man kan gøre meditation eller mindfulness til en daglig vane, fuldstændig som at børste tænder, spise aftensmad og sove. Om man så mediterer på vejen til og fra jobbet i bussen, eller i soveværelset, når man vågner om morgenen. Det er ikke så væsentligt. Det væsentlige er, at man gør det og vedbliver med at gøre det. Man kan lidt populært sige, at når man har allermindst tid til at meditere, ja så er det på høje tid, at man kommer igang. Når man er presset på opgaver i fritiden og på jobbet, vil man også føle, at man har for lidt tid til rådighed. Gør man meditation eller mindfulness til en vane, så vil man over tid opleve det som om, man får mere tid. Tiden opleves simpelthen langsommere – lidt som en sommerferie, hvor 2 uger kan føles som 2 måneder fordi man er afspændt og i balance.

Hvad får man så ud af at meditere?
Der er masser af videnskabelige analyser, der bekræfter de positive fordele ved meditation. Analyserne bekræfter de udsagn, som har været fortalt igennem de 5000 år man har kendt til meditation: Meditation giver mere ro, overblik og sandsynligvis er den stærkeste kilde til personlig udvikling og personlig vækst. I vores moderne samfund, har man konstateret, at meditation og mindfulness er et fremragende redskab til forebyggelse af negativ stress. Vi lever i en tid, hvor vi er on-line det meste af tiden. Vi er “på” fra vi står op om morgenen til vi går i seng om aftenen. Vi stiller store krav til os selv – ja nok større krav end nogen andre mennesker omkring os, stiller til os. Når vi mediterer eller anvender mindfulness opøver vi evnen til at være “un-plugged”. Vi nulstiller os selv og fjerner os fra alle stresskilder, som tv, pc, mobiltelefon og ændre går ind i en tilstand af “væren” fremfor “gøren”. For nogle kan det at finde blot 15 minutter til sig selv, være næsten uoverskueligt. Derfor vil mange opleve livet og hverdagen som en konstant karusel, som kører og kører. Meditation og mindfulness tager én med på en indre rejse ind i nuet og giver en stærk fornemmelse af nærvær. Det er i dette “nu” at man finder den fornyede energi. Det meste af døgnet foregår i aktiv gøren, som transformeres til aktiv ikke-gøren, når vi mediterer.

For nogle kan det i starten føles grænseoverskridende at gøre noget kun for sig selv. Man er altså nødt til at sætte tid af til meditation og man er nødt til at afstemme forventninger med partner, familie og venner, når dette nye domæne integreres i en måske i forvejen travl hverdag. Men ofte vil den mediterende opleve, at de ikke kun gavner ham eller hende. Man vil opleve, at det også gavner ens relationer. Med tiden vil man opleve en smittende ro og man vil opleve, at man ikke så let og ikke så ofte kommer op i det røde felt, hvor man ikke kan kontrollere følelser og pres.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *